Privacyverklaring

Oil Garden is onderdeel van E. Cillessen Diensten.

E. Cillessen Diensten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van E. Cillessen Diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan E. Cillessen Diensten verstrekt. E. Cillessen Diensten kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

  •  Uw voor- en achternaam
  •  Uw e-mailadres
  •  Uw IP-adres

Waarom E. Cillessen Diensten gegevens nodig heeft.

E. Cillessen Diensten verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen
benaderen. Daarnaast kan E. Cillessen Diensten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

Hoe lang E. Cillessen Diensten gegevens bewaart.

E. Cillessen Diensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.

E. Cillessen Diensten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van E. Cillessen Diensten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. E. Cillessen Diensten gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Google Analytics.

E. Cillessen Diensten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
E. Cillessen Diensten heeft hier geen invloed op.
E. Cillessen Diensten heeft Google geen toestemming gegeven om via
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post@kaboutertuinblogt.nl .
E. Cillessen Diensten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen.

E. Cillessen Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via post@kaboutertuinblogt.nl.
Oilgarden.nl is een website van E. Cillessen Diensten.

E. Cillessen Diensten is als volgt te bereiken:
E-mailadres: post@kaboutertuinblogt.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37152179
E-mailadres: post@kaboutertuinblogt.nl